ปิดตลาดฯวันนี้ SCC-EA-GULF กดดัชนีฯ ยืนในแดนลบ

ปิดตลาดฯวันนี้ SCC-EA-GULF กดดัชนีฯ ยืนในแดนลบ

วันนี้ดัชนีหุ้นไทยปิดทำการที่ระดับ 1,633.45 จุด ลดน้อยลง -5.14 จุด หรือ -0.31% ณ เวลา HH:mm น.
มีมูลค่าการซื้อขาย 69,865.87 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่กดดัชนีมากที่สุด 5 ลำดับแรก
1.SCC ปิดที่ระดับ 328.00 บาท ลดน้อยลง -9.00 บาท ราคาหุ้นที่ลดน้อยลงส่งผลต่อดัชนี -0.894 จุด
2.EA ปิดที่ระดับ 89.00 บาท ลดน้อยลง -2.00 บาท ราคาหุ้นที่ลดน้อยลงส่งผลต่อดัชนี -0.6175 จุด
3.GULF ปิดที่ระดับ 53.00 บาท ลดน้อยลง -0.50 บาท ราคาหุ้นที่ลดน้อยลงส่งผลต่อดัชนี -0.4856 จุด
4.CRC ปิดที่ระดับ 39.00 บาท ลดน้อยลง -0.75 บาท ราคาหุ้นที่ลดน้อยลงส่งผลต่อดัชนี -0.3744 จุด
5.BGRIM ปิดที่ระดับ 34.00 บาท ลดน้อยลง -1.50 บาท ราคาหุ้นที่ลดน้อยลงส่งผลต่อดัชนี -0.3237 จุด

หลักทรัพย์ที่ดันดัชนีมากที่สุด 5 ลำดับแรก
1.PTTEP ปิดที่ระดับ 174.50 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อดัชนี 1.6431 จุด
2.ADVANC ปิดที่ระดับ 193.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อดัชนี 0.6155 จุด
3.DTAC ปิดที่ระดับ 45.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อดัชนี 0.392 จุด
4.TRUE ปิดที่ระดับ 4.96 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อดัชนี 0.2762 จุด
5.TOP ปิดที่ระดับ 56.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อดัชนี 0.2111 จุด

Share